Kategoriarkiv: Høringer

Høring – enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enkelte-endringer-i-reglene-om-offentlig-administrasjon-av-forsikringsforetak/id2509363/

Høringsfrist er 30.09.16. Eventuelle innspill bes rettet høringsgruppen som består av Carl Peter Kirkebø (leder), Morten Hønsen og Roar Engen. Alternativt kan fagkomite Liv og Pensjon ved Hans Michael Øvergaard kontaktes.

Høring – enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.

Den Norske Aktuarforening er bedt om å gi svar på følgende høring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enpersonutredning-om-dekning-av-tomteerstatning-under-naturskadeforsikringsordningen-m.m/id2471120/

Høringsfrist er 20. april. Eventuelle innspill kan sendes til leder av fagkomité Skade Astrid Seltmann senest 5. april.

Høring: «Øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonloven.»

Den Norske Aktuarforening ønsker å informere om høring  «øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven.»

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—ovre-grense-for-reguleringsfond-etter-tjenestepensjonsloven–4-6/id2461769/

 

Saken er på høring og fagkomite liv og pensjon skal uttale seg om denne. Innspill kan sendes til Hans Michael Øvergaard (Hans.Michael.Overgaard@klp.no), fungerende leder fagkomite Liv/Pensjon (eller andre i fagkomite Liv/Pensjon) innen 12. januar 2016.