Kategoriarkiv: Høringer

Høring om etterlatteytelser i folketrygden

Den Norske Aktuarforening har mottatt en ny høring i tilknytning NOU’en om etterlatteytelser i Folketrygden. Høringen kan finnes på Regjeringens hjemmesider, her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 10. mai 2017. Innspill sendes til høringsgruppens leder, som er Roar Engen, eller fagkomité Liv og pensjon ved Hans Michael Øvergaard.

Høring – enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enkelte-endringer-i-reglene-om-offentlig-administrasjon-av-forsikringsforetak/id2509363/

Høringsfrist er 30.09.16. Eventuelle innspill bes rettet høringsgruppen som består av Carl Peter Kirkebø (leder), Morten Hønsen og Roar Engen. Alternativt kan fagkomite Liv og Pensjon ved Hans Michael Øvergaard kontaktes.

Høring – enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.

Den Norske Aktuarforening er bedt om å gi svar på følgende høring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enpersonutredning-om-dekning-av-tomteerstatning-under-naturskadeforsikringsordningen-m.m/id2471120/

Høringsfrist er 20. april. Eventuelle innspill kan sendes til leder av fagkomité Skade Astrid Seltmann senest 5. april.