Forfatterarkiv: Anders Sleire

Om Anders Sleire

Senior Data Scientist, Tryg

Skuld søker Reserving Actuary

Reserving Actuary

Skuld is seeking a Reserving Actuary for our Enterprise Risk Management and Actuarial department.  In an independent and challenging role, you will form part of a small but highly skilled team with excellent opportunities for professional development.

Main tasks and responsibilities:

 • Calculate technical provisions
 • Assist the regulatory reporting function
 • Assist in the production of the ORSA
 • Provide analytical support to Skuld’s business units
 • Provide technical input to projects
 • Contribute to the validation of Skuld’s internal Solvency II model

Qualifications and qualities:

We are seeking a candidate who has:

 • Higher quantitative education within actuarial sciences
 • A minimum of 3 – 5 years’ relevant work experience would be beneficial
 • Extended knowledge of Solvency II requirements
 • Good programming skills, preferably in R
 • A good business understanding
 • Cross functional collaboration skills, across finance, underwriting and claims functions
 • Excellent communication and presentation skills
 • A desire and ability to continuously develop competence
 • Strong English language skills

Living our values, you are:

 • Accurate – you never compromise on precision, reliability and quality
 • Bold – you take part in transforming our industry to future challenges
 • Caring – you care for our customers, our people and our business
 • Dedicated – you go the extra mile and are a good Skuld ambassador

We can offer:

We offer an international and challenging position with excellent opportunities for work and personal development and with competitive benefits. This is an opportunity to join a diversified marine insurer. Through our marine insurance platforms Skuld P&I and Skuld Marine Agency, Skuld caters to the needs of shipowners, the offshore and energy sector, charterers and traders, ports and terminals, cargo and the superyacht community. Skuld has a strong financial position, around 280 highly skilled employees worldwide and offices in Oslo, Bergen, Bermuda, Copenhagen, Hamburg, Hong Kong, London, New York, Piraeus and Singapore.

Contact person:

Tobias Told

Chief Risk Officer

tobias.told@skuld.com

Please send your application to:

Erik Myrind

VP, Human Resources

erik.myrind@skuld.com

Deadline to apply: 25 August 2019.

Skuld was established in Oslo in 1897 as a P&I club for Scandinavian shipowners. Today the company is one of the world’s leading marine insurance provider with a strong financial position and an ‘A’ rating with Standard & Poor’s.

Over the years Skuld has become a diversified marine insurer that offers bespoke covers for the diverse needs of shipowners, the offshore and energy sector, charterers and traders, and the superyacht community. Skuld is headquartered in Oslo and runs a worldwide office network of around 280 highly skilled employees from 28 different nations in 10 locations across Europe, the US and Asia.

Gjensidige søker senior analytiker

Senior analytiker

Forsikringsprodukter – Prismodeller – Lønnsomhetsovervåkning 

Har du bakgrunn som aktuar, matematiker eller statistiker? Da skal du fortsette å lese videre

Vi har ledige stillinger i vår enhet for prisanalyse som er organisert i området Analyse, Produkt og Pris og rapporterer til konserndirektøren for dette området. Enheten er ansvarlig for utvikling og prissetting av konsernets forsikringsprodukter. Enheten er sentralt plassert og er en viktig del av konsernets strategiske beslutningsprosesser.

Les mer og søk her: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=366&ProjectId=189913&DepartmentId=21896&MediaId=4018

Søknadsfrist 29.08.2019

Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Finansdepartementet har 26. juni 2019 sendt på høring forslag til endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 10. september 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.

Høring – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II). Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 24. oktober 2019. Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 3. oktober 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.

Aktuarforeningen etablerer ekspertgruppe – egen pensjonskonto

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto. Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder mv. bør kunne forelegges gjennomføringsgruppen underveis for innspill og diskusjoner. Partene som berøres av lovendringene vil dermed kunne holde seg orientert om og gi innspill til de ulike prosesser som pågår. Ved behov kan det evt. settes ned egne arbeidsgrupper innenfor gjennomføringsgruppen for å utrede nærmere angitte spørsmål. For å få bredest mulig deltakelse vil departementet også invitere til åpne høringsmøter underveis i arbeidet, der alle som ønsker det kan delta og gi innspill.

På bakgrunn av dette, og denne arbeidsmodellen fra departementet, har vi etablert en egen ekspertgruppe som skal gi foreningens innspill mot Finansdepartementet underveis i dette arbeidet. Gruppen rapporterer til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard. Ekspertgruppen vil bli ledet av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Martin Lerudjordet og Erling Falk.

Foreningen har også vært i kontakt med departementet, og forsøkt å komme inn i selve gjennomføringsgruppen, men departementet vil begrense gruppen til de som har vært med i tidligere arbeid. Departementet er likevel positive til foreningens interesse, og vil involvere oss i prosessen. Vi har orientert departementet om at vi nedsetter en ekspertgruppe.

Medlemmer som har innspill på tema kan fortløpende kontakte fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard eller leder av ekspertgruppen Sissel Rødevand

Arbeidet vil bli gjort i lys av foreningens høringsinstruks, og vi vil fortløpende rapportere om arbeidet her og i Aktuarielt.

Les mer om Gruppe for gjennomføring av egen pensjonskonto opprettet samt Invitasjon til møte om gjennomføring av egen pensjonskonto

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Avdelingen har ansvar for pris- og lønnsomhetsanalyser, beregning av tekniske avsetninger og solvens, samt intern og ekstern rapportering for skadeforsikring og privat livsforsikring i Storebrand i Norge.

Les mer og søk her: https://storebrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Storebrand_Careers/job/Lysaker/Head-of-Actuary-and-Data-Science_R-801701-1

Søknadsfrist 21. juni.

Livestream 3rd European Congress of Actuaries (ECA 2019) in Lisbon

On 6 and 7 June 2019, the Actuarial Association of Europe will host the 3rd European Congress of Actuaries (ECA 2019) in Lisbon. The ECA 2019 is fully booked with over 260 participants.

The congress programme – held under the overall theme “Actuary 2020 – a profession on the move” – includes 36 presentations submitted by experts from all over Europe and beyond. Especially in the daily Plenary Sessions some high-ranking representatives from insurance, academia and regulation will discuss the latest topics facing the actuarial profession.

Scheduled Plenary Sessions are:

6 June 2019

9.30-10.30: Plenary Session I: “Living on the Edge” 21 Years On
Paul Embrechts (Professor of (Insurance) Mathematics at the ETH Zurich)

15.30-16.30: Plenary Session II: Insurance in the 2020s: The Potential Impact of Technological and Medical Advances on the Industry
Jan-Hendrik Erasmus (CRO NN Group, Chairman CRO Forum)

7 June 2019

9.00-10.00: Plenary Session III: European Supervision in a Changing Environment
Gabriel Bernardino (Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority)

15.00-16.00: Plenary Session IV: Insights to IFRS 17 Insurance Contracts
Darrel Scott (Board Member of the International Accounting Standards Board)

The AAE is pleased to announce that in order to give as many actuaries and other interested persons as possible access to these highlights of the programme all Plenary Sessions will be broadcast live and for free on www.eca2019.org/live.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Sammen med bankene, kundene og partnerne tar vi nå nye steg og forbereder oss på en ny og spennende hverdag.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4087095360&company_id=4000161243&culture_id=NB-NO

Søknadsfrist: 02.06.2019.