Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Stillingsannonse Storebrand

Storebrand søker analytiker/aktuar til avdelingen Analyse og aktuar forsikring.

Rollen vil inngå i et team som har ansvar for oppgaver som utvikling av prismodeller, lønnsomhetsovervåkning, forsikringstekniske avsetninger, solvensmodeller og business intelligence for skade- og personforsikring, hovedsakelig i privatmarkedet.

Søknadsfristen er 9. oktober, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Høring – Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Høringen kan i sin helhet leses her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 5. desember 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Påmelding til fagseminar om «Solvensregelverk – Nye erfaringer»

Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Solvensregelverket – Nye erfaringer» i regi av fagkomité finans. Invitasjonen kan i sin helhet leses her.

Tidspunktet for seminaret er torsdag 19. oktober 2017 fra kl. 09:00 til kl. 15:00.

Stedet for seminaret er Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Program:
09:00 – 09:05 Innledning v/ Trond Killi, leder fagkomité finans

09:05 – 10:00 Risikostyring med hvitvasking v/ Sverre Danielsen, Deloitte

10:00 – 10:45 Makroøkonomiske utsikter v/ Svein Aage Aanes, DNB

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:45 Utfordringer ved verdsettelse av tekniske avsetninger v/ Tjin Schulting, EY 

11:45 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Regelverksendring i et internasjonalt fugleperspektiv v/  Erik Johansen, Finans Norge

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:00 Offentlig administrasjon – hvem av kundene vinner og taper på en omfordeling? v/ Christian Akselsen, Grig Investor 

Priser

Seminaret koster kroner 2.000 for DNA-medlemmer. For medlem av DNA over 67 år er prisen kroner 500. For aktuarstudenter og universitetsansatte koster seminaret kroner 500. For øvrige er prisen for seminaret kroner 3.000. Alle priser inkluderer lunsj.

Påmelding

Bindende påmelding innen 10. oktober 2017. Medlemmer kan melde seg på gjennom påmeldingssiden på foreningens hjemmsider, eller til sekretariatet til e-postadresse admin@aktfor.no. Øvrige kan melde seg på ved å sende epost til sekretariatet. Ved påmelding, oppgi: navn, selskap, adresse, telefonnummer, e-postadresse og om du er medlem av DNA. Prinsippet ”førstemann til mølla” blir benyttet.

Etterutdanningspoeng

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Om foredragsholderne:

Sverre Danielsen – Sverre Danielsen er partner i Risk Advisory, og leder for Financial Services i Deloitte Norge. Sverre er Siviløkonom (Norges Handelshøyskole) og høyere avdeling og doktorgradsprogram fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen Strategi og Ledelse. Sverre har ledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til design og implementering av GRCC rammeverk (Governance, Risk, Compliance, Control) innen blant annet bank- og forsikring.

Svein Aage Aanes – Svein Aage Aanes er leder for renteforvaltning og valuta i DNB Asset Management. Svein Aage har jobbet med makroanalyse og renteforvaltning siden 1996. Han er utdannet siviløkonom med høyere avdeling fra NHH.

Tijn Schulting – Tijn har jobbet som aktuar i EY fra 2009, etter å ha tatt aktuarutdannelse ved Universiteit van Amsterdam. Han har erfaring med verdivurderinger av ikke likvide eiendeler, derivater og tekniske avsetninger innenfor livsforsikringsbransjen.

Erik JohansenErik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet.

Christian Axelsen – Christian S Akselsen er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Han har kompetanse innen asset / liability modeling. Christian har jobbet med kapitalforvaltning av pensjonsmidler siden 2003, er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002.

Stillingsannonser fra KLP

KLP søker etter leder for aktuarfunksjonene, som vil ha ansvar for å vurdere selskapets forsikringsrisiko i et solvensperspektiv. Stillingen inngår i seksjon Risikoanalyse og kontroll som også ivaretar risikostyringsfunksjonen for konsernet som helhet og for forsikringsselskapene i konsernet. Stillingen innebærer ikke personalansvar, men et bredt faglig ansvar.

Søknadsfrist for stillingen er 27. september.

Stillingsannonsen kan i sin helhet leses her.

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 søker en prisanytiker. Erfaring fra statistisk dataanalyse og modellering samt erfaring og/eller interesse for produktutvikling ønskes.

Stillingen tilhører avdelingen Produkt Pensjon som har ansvar for å viderutvikle og realisere selskapets strategi innen pensjon. I tillegg har avdelingen ansvar for den forsikringstekniske lønnsomheten.

Fullstendig stillingsannonse kan lese her.

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Vil du være med å videreutvikle Sparebank 1 Forsikring innenfor prising eller reservering? Er du en motivert og initiativrik analytiker med 3-5 års erfaring innen statistisk dataanalyse og modellering ønsker Sparebank 1 Forsikring å høre fra deg.

Sparebank 1 Forsikring ønsker å videreutvikle analyse og modellering og søker derfor etter to analytikere eller aktuarer med sterke faglige kvailifikasjoner innenfor matematikk og/eller statistikk.

Fullstending stillingsannonse kan leses her.

Høring fra EIOPA – innhenting av data om pensjonsforetak

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring om innhenting av data om pensjonsforetak, fra nasjonale tilsynsmyndigheter. Høringen kan finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 13. oktober 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Stillingsannonser fra Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring søker to senior analytiker/analytiker i området analyse, produkt og
pris, samt fem analytiker innen strategi, finans og økonomisk styring. Søknadsfristen for førstnevnte stillinger er allerede 20. august, mens sistnevnte stillinger har søknadsfrist den 5. september.

Stillingsutlysningene i området analyse, produkt og pris samt  strategi, finans og økonomisk styring kan i sin helhet leses henholdsvis her og her.