Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Innbydelse til faglig bidrag ved ECA-kongressen i Lisboa

Den europesike aktuarkongressen (ECA) vil avholdes den 6. og 7. juni 2019 i Lisboa. Temaet for kongressen vil være «Actuary 2020 – A profession on the move». I denne sammenheng inviteres alle til å innlevere sammendrag av forslag til bidrag til kongressen. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kongressens hjemmeside. Fristen for å innlevere sammendrag av forlsag til bidrag er den 31. oktober 2018.

Påmelding til seminar ved fagkomité Finans

Fagkomite Finans inviterer til seminaret «Investeringsmuligheter, risiko og etikk i fremtidens spare- og pensjonsløsninger» torsdag den 18. oktober fra kl. 9 til kl. 15 på Felix Konferansesenter i Oslo.

Vedlagt er programmet for dagen, samt påmelding på seminaret kan gjøres på denne siden Frist for påmelding er torsdag den 11. oktober.

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Stillingsannonse Protector

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Selskapet søker kandidater som ønsker at operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er
Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Selskapet ser etter en kandidat med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets datavarehus, og videreutvikle selskapets produkt- og kundeanalyser og prognosemodeller. Protector ser etter en person som leverer verdifulle bidrag til økt innsikt i selskapets lønnsomhetsutvikling. Rett person vil få en synlig rolle i organisasjonen. Du vil kunne lede flere større prosjekter, samt ha fokus på både den forretningsmessige siden så vel som den tekniske.

Søknader til stillingen bes innsendes snarest. Fullstendige stillingsutlysning kan leses her.

Stillingsannonse OPF

Oslo pensjonsforsikring (OPF) søker en analytiker for skade- og personrisikoprodukter. Stillingen er organisert i bedriftskundeavdelingen. Bedriftskundeavdelingen er organisert på tvers av de juridiske selskapene i konsernet og har pris- og produktansvar for følgende forsikringsprodukter:

  • Offentlig tjenestepensjon
  • Yrkesskade, ulykke og gruppeliv
  • Brann-kombinert, motorvogn, ansvar og kriminalitet

Avdelingen har til sammen 12 ansatte og én tilknyttet konsulent. Arbeidsoppgavene i avdelingen er mange og varierte med vekt på analyser og styring og kontroll av forsikringsforpliktelser og -kostnader.

Søknadsfristen for stillingen er den 28. september 2018. Fullstendige stillingsutlysning stillingen kan leses her.

Innbydelse til faglig bidrag ved IAA-kollokviet i Cape Town

Den Sørafrikanske Aktuarforeningen (ASSA) inviterer til IAA-kollokvium i 2019. Kollokviet arrangeres i regi av ASSA i samarbeid med fem IAA-seksjoner (ASTIN, IAAHS, IAALS, IACA og PBSS.)  Lokasjonen for begivenheten vil være Cape Town International Concention Center i Cape Town,og kollokviet vil avholdes fra den 2. april til den 5. april i 2019.

ASSA inviterer alle til å innlevere sammendrag av forslag til faglig bidrag til kollokviet om fagtema tilknyttet alle IAA-seksjonene nevnt ovenfor. Bidrag som omhandler bredere og kryss-disiplinære temaer, for eksempel utfordringer tilknyttet sosial og økonomisk utvikling, risikostyring av virksomheter, profesjonalitet, er også velkomne. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kollokviets hjemmeside. Fristen for å innlevere bidrag er den 30. september 2018.

Høring om forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 22. juni 2018 på høring et forslag om endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordnings¬loven), forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 1. oktober 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Informasjonsbrev fra ASTIN

Undergruppen av den internasjonale aktuarforeningen (IAA) for Actuarial Studies in Non-Life Insurance (ASTIN) har sendt ut et informasjonsbrev.

I brevet informere ASTIN om gruppen, hvordan det enkelte medlem kan delta samt hvordan aktuarer som ønsker å bli medlem i gruppen kan bli dette.

Informasjonsbrevet kan leses her.

Forsikringsseminar av Matematisk Institutt ved UiO

Styret ønsker å informere om forsikringsseminar i regi av Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo tirsdag den 25. september.

Matematisk Institutt arrangerer forsikringsdag der noen av landets topp fagfolk vil ta deg med gjennom noen av de mest dagsaktuelle emner innen forsikring, blant annet:

–          Risikostyring med Norges Banks øyne,

–          Big Data i forsikring/finans,

–          Solvency II med industriøyne og internmodeller med Finanstilsyns øyne,

–          Hva vi vet om forsikringsvindel,

–          En industrimann ser 50 år bakover og en akademiker 50 år frem.

Detaljert program er vedlagt. Seminarledere: Prof. Fred Espen Benth og Prof. Erik Bølviken.

Vi er landets ledende leverandører av aktuarer og finansmatematikere til forsikrings- og finansnæringen og også det ledende forskningssenter på disse områdene.

Sted: Hotel Bristol, Oslo.

Tid: 25. september (påmeldingsfrist: 15. september).

Pris: NOK900 (for å dekke lunsj/utgifter).

Mer informasjonen og påmelding til seminaret kan du finne på denne nettsiden.

Høringsvar om utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Finansdepartementet ba i brev 9. januar 2017 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon. Utkastet til høring ble den 8. mars sendt på høring av Finansdepartementet.

Den Norske Aktuarforenings svar til høringen kan leses her.