Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Høring om etterlatteytelser i folketrygden

Den Norske Aktuarforening har mottatt en ny høring i tilknytning NOU’en om etterlatteytelser i Folketrygden. Høringen kan finnes på Regjeringens hjemmesider, her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 10. mai 2017. Innspill sendes til høringsgruppens leder, som er Roar Engen, eller fagkomité Liv og pensjon ved Hans Michael Øvergaard.

IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5

IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5

Thursday, 2 March 2017 at two different times: 11:00 GMT (click here to check your local time) and 21:00 GMT (click here to check your local time)

In November 2016, The Council of the International Actuarial Association (IAA) adopted two new Model International Standards of Actuarial Practice (ISAPs):

  1. International Standard of Actuarial Practice 1A (ISAP 1A-  Governance of Models); and
  2. International Standard of Actuarial Practice 5 (ISAP 5 – Insurer Enterprise Risk Models).

Like their predecessors, both ISAPs are model standards intended for adoption by actuarial standard-setting bodies, as appropriate.

The Actuarial Standards Committee (ASC) of the IAA will host a webinar on Thursday, 2 March 2017 at 11:00 GMT and 21:00 GMT to present the key aspects of these two ISAPs to IAA Member Associations and other interested parties.

Considering the wide geographic spread of the member associations, the webinar is offered at two different times during the day to maximise participation. The IAA invites its Member Associations and other interested parties to join this webinar to get a better understanding of these ISAPs and to raise any questions they may have.

Godfrey Perrott (ISAP 1A) and Al Beer (ISAP 5) will make presentations on what the ISAPs cover and why, and will then be available for questions.

To register for the webinar please click on your preferred option:
Option 1: Thursday, 2 March 2017 at 11:00 GMT
Option 2: Thursday, 2 March 2017 at 21:00 GMT

You may send any questions in advance by e-mail to technical.activities@actuaries.org.

This activity directly supports the IAA’s strategic objective 3 to promote the development and issuance actuarial standards in jurisdictions of all Full Member Associations and the global convergence of actuarial standards. To learn more about the work of the IAA in this area, please contact the Director of Technical Activities at the IAA Secretariat.

100 år siden Erling Sverdrups fødsel

Den 23. februar er det 100 år siden professor Erling Sverdrup ble født.

Professor Sverdrup er først og fremst husket for sin innsats for utvikling av aktuarfagets og aktuarutdannelsen i Norge. På bakgrunn av dette ble han i 1992 utnevnt til æresmedlem av Den norske Aktuarforeningen. Erling Sverdrup  døde den 15. mars 1994, 77 år gammel.

For å markere begivenheten har Norsk statistisk forening publisert et videointervju utført av Ragnar Nordberg av Erling Sverdrup i februar 1990. Intervjuet kan finnes her.

Den norske Aktuarforeningen ville rette en takk til Norsk statistisk forening , samt Ørnulf Borgan som utført arbeidet med å videreformidle intervjuet.