Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 22. januar 2019 på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 3. april 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Stillingsannonse KLP

KLP søker trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger.

KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt i forbindelse med ulike finansielle analyser. Avdelingen har ansvar for å utvikle konsernets risikostyringsfunksjon både i et rent økonomisk perspektiv og i tråd med regulatoriske føringer. Solvens II og IFRS 17 er sentrale rammeverk for avdelingen. En av våre medarbeidere starter på en doktorgrad og vi søker derfor etter en ny medarbeider til denne gruppen. Stillingen rapporterer til konsernets CRO.

Stillingen kan tilpasses kandidater med ulike typer erfaring og senioritet. Sentral etterspurt kompetanse inkluderer forståelse av norsk livvirksomhet, erfaring med matematisk modellering og finans, forståelse av finansmarkeder, forståelse av Solvens II og IFRS 17, programmeringserfaring fra høynivåspråk som Julia, R eller Matlab.

Søknadsfrist for stillingen er den 31. januar 2019. Fullstendig stillingsannonse kan leses her.

Stillingsannonse Deloitte

Deloitte Acturial, Risk & Advanced Analytics søker etter aktuar med erfaring for å styrke vårt team

Er du klar for å drive karrieren videre i et arbeidsmiljø som bygger på tillitt og samarbeid? Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega for å styrke vårt Aktuarteam. Aktuarteamet arbeider med rådgivning innen liv, pensjon, skade, IFRS 17, solvens II, risikostyring, reservering og regnskap. Som aktuar i Deloitte vil du få en ledende rolle ut mot våre kunder innenfor områder som livsforsikring, skadeforsikring og pensjon.

Ta en titt på stillingsannonsen og søk!

IAA Webinar on ISAP 1 (Revised) and ISAP 6

IAA Webinar on ISAP 1 (Revised) and ISAP 6

Tuesday, 22 January 2019 at two different times:

12:00 GMT (click here to check your local time) and 21:00 GMT (click here to check your local time)

In November 2016, The Council of the International Actuarial Association (IAA) adopted two new Model International Standards of Actuarial Practice (ISAPs):

  1. Revision of International Standard of Actuarial Practice 1 (ISAP 1- Governance of Models); and
  2. International Standard of Actuarial Practice 6 (ISAP 6 – Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles).

Like their predecessors, both ISAPs are model standards intended for adoption by actuarial standard-setting bodies, as appropriate.

The Actuarial Standards Committee (ASC) of the IAA will host a webinar on Tuesday, 22 January 2019 to present the key aspects of these two ISAPs to IAA Member Associations and other interested parties.

Considering the wide geographic spread of the member associations, the webinar is offered at two different times during the day to maximise participation. Links to register for either option are given below. The IAA invites its Member Associations and other interested parties to join this webinar to get a better understanding of these ISAPs and to raise any questions they may have.

Godfrey Perrott (ISAP 1 Revised) and Al Beer (ISAP 6) will make presentations on what the ISAPs cover and why, and will then be available for questions.

To register for the webinar please click on your preferred option:

Option 1: Tuesday, 22 January 2019 at 07:00 EST / 12:00 GMT / 21:00 Tokyo Japan Time / 23:00 AEDT

Option 2: Tuesday, 22 January 2019 at 16:00 EST / 21:00 GMT / 06:00 Tokyo Japan Time / 08:00 AEDT

You may send any questions in advance by e-mail to technical.activities@actuaries.org.

This activity directly supports the IAA’s strategic objective 3 to promote the development and issuance actuarial standards in jurisdictions of all Full Member Associations and the global convergence of actuarial standards. To learn more about the work of the IAA in this area, please contact the Director of Technical Activities at the IAA Secretariat.

Høring om behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet sendte den 19. desember på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Finans ved Trond Killi er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 24. februar 2019. Innspill sendes til Trond Killi, som er leder av fagkomité Finans .

Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade-mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Det er opprettet en høringsgruppe, som er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Gruppens medlemmer er Stig-Harry Olsen, Ellen Wettre-Johnsen, Henrik Paulov Hammer og Hans Michael Øvergaard.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. desember 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er medlem av høringsgruppen og leder av fagkomité Liv/Pensjon .