Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Stillingsannonse Deloitte

Deloitte Acturial, Risk & Advanced Analytics søker etter aktuar med erfaring for å styrke vårt team

Er du klar for å drive karrieren videre i et arbeidsmiljø som bygger på tillitt og samarbeid? Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega for å styrke vårt Aktuarteam. Aktuarteamet arbeider med rådgivning innen liv, pensjon, skade, IFRS 17, solvens II, risikostyring, reservering og regnskap. Som aktuar i Deloitte vil du få en ledende rolle ut mot våre kunder innenfor områder som livsforsikring, skadeforsikring og pensjon.

Ta en titt på stillingsannonsen og søk!

IAA Webinar on ISAP 1 (Revised) and ISAP 6

IAA Webinar on ISAP 1 (Revised) and ISAP 6

Tuesday, 22 January 2019 at two different times:

12:00 GMT (click here to check your local time) and 21:00 GMT (click here to check your local time)

In November 2016, The Council of the International Actuarial Association (IAA) adopted two new Model International Standards of Actuarial Practice (ISAPs):

  1. Revision of International Standard of Actuarial Practice 1 (ISAP 1- Governance of Models); and
  2. International Standard of Actuarial Practice 6 (ISAP 6 – Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles).

Like their predecessors, both ISAPs are model standards intended for adoption by actuarial standard-setting bodies, as appropriate.

The Actuarial Standards Committee (ASC) of the IAA will host a webinar on Tuesday, 22 January 2019 to present the key aspects of these two ISAPs to IAA Member Associations and other interested parties.

Considering the wide geographic spread of the member associations, the webinar is offered at two different times during the day to maximise participation. Links to register for either option are given below. The IAA invites its Member Associations and other interested parties to join this webinar to get a better understanding of these ISAPs and to raise any questions they may have.

Godfrey Perrott (ISAP 1 Revised) and Al Beer (ISAP 6) will make presentations on what the ISAPs cover and why, and will then be available for questions.

To register for the webinar please click on your preferred option:

Option 1: Tuesday, 22 January 2019 at 07:00 EST / 12:00 GMT / 21:00 Tokyo Japan Time / 23:00 AEDT

Option 2: Tuesday, 22 January 2019 at 16:00 EST / 21:00 GMT / 06:00 Tokyo Japan Time / 08:00 AEDT

You may send any questions in advance by e-mail to technical.activities@actuaries.org.

This activity directly supports the IAA’s strategic objective 3 to promote the development and issuance actuarial standards in jurisdictions of all Full Member Associations and the global convergence of actuarial standards. To learn more about the work of the IAA in this area, please contact the Director of Technical Activities at the IAA Secretariat.

Høring om behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet sendte den 19. desember på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Finans ved Trond Killi er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 24. februar 2019. Innspill sendes til Trond Killi, som er leder av fagkomité Finans .

Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade-mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Det er opprettet en høringsgruppe, som er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Gruppens medlemmer er Stig-Harry Olsen, Ellen Wettre-Johnsen, Henrik Paulov Hammer og Hans Michael Øvergaard.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. desember 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er medlem av høringsgruppen og leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Innbydelse til faglig bidrag ved ECA-kongressen i Lisboa

Den europesike aktuarkongressen (ECA) vil avholdes den 6. og 7. juni 2019 i Lisboa. Temaet for kongressen vil være «Actuary 2020 – A profession on the move». I denne sammenheng inviteres alle til å innlevere sammendrag av forslag til bidrag til kongressen. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kongressens hjemmeside. Fristen for å innlevere sammendrag av forlsag til bidrag er den 31. oktober 2018.

Påmelding til seminar ved fagkomité Finans

Fagkomite Finans inviterer til seminaret «Investeringsmuligheter, risiko og etikk i fremtidens spare- og pensjonsløsninger» torsdag den 18. oktober fra kl. 9 til kl. 15 på Felix Konferansesenter i Oslo.

Vedlagt er programmet for dagen, samt påmelding på seminaret kan gjøres på denne siden Frist for påmelding er torsdag den 11. oktober.

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Stillingsannonse Protector

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Selskapet søker kandidater som ønsker at operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er
Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Selskapet ser etter en kandidat med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets datavarehus, og videreutvikle selskapets produkt- og kundeanalyser og prognosemodeller. Protector ser etter en person som leverer verdifulle bidrag til økt innsikt i selskapets lønnsomhetsutvikling. Rett person vil få en synlig rolle i organisasjonen. Du vil kunne lede flere større prosjekter, samt ha fokus på både den forretningsmessige siden så vel som den tekniske.

Søknader til stillingen bes innsendes snarest. Fullstendige stillingsutlysning kan leses her.

Stillingsannonse OPF

Oslo pensjonsforsikring (OPF) søker en analytiker for skade- og personrisikoprodukter. Stillingen er organisert i bedriftskundeavdelingen. Bedriftskundeavdelingen er organisert på tvers av de juridiske selskapene i konsernet og har pris- og produktansvar for følgende forsikringsprodukter:

  • Offentlig tjenestepensjon
  • Yrkesskade, ulykke og gruppeliv
  • Brann-kombinert, motorvogn, ansvar og kriminalitet

Avdelingen har til sammen 12 ansatte og én tilknyttet konsulent. Arbeidsoppgavene i avdelingen er mange og varierte med vekt på analyser og styring og kontroll av forsikringsforpliktelser og -kostnader.

Søknadsfristen for stillingen er den 28. september 2018. Fullstendige stillingsutlysning stillingen kan leses her.

Innbydelse til faglig bidrag ved IAA-kollokviet i Cape Town

Den Sørafrikanske Aktuarforeningen (ASSA) inviterer til IAA-kollokvium i 2019. Kollokviet arrangeres i regi av ASSA i samarbeid med fem IAA-seksjoner (ASTIN, IAAHS, IAALS, IACA og PBSS.)  Lokasjonen for begivenheten vil være Cape Town International Concention Center i Cape Town,og kollokviet vil avholdes fra den 2. april til den 5. april i 2019.

ASSA inviterer alle til å innlevere sammendrag av forslag til faglig bidrag til kollokviet om fagtema tilknyttet alle IAA-seksjonene nevnt ovenfor. Bidrag som omhandler bredere og kryss-disiplinære temaer, for eksempel utfordringer tilknyttet sosial og økonomisk utvikling, risikostyring av virksomheter, profesjonalitet, er også velkomne. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kollokviets hjemmeside. Fristen for å innlevere bidrag er den 30. september 2018.