Årsmøte og foredrag i Den Norske ASTIN-gruppe (NAG) tirsdag 19. mars

Tid:     Tirsdag 19. mars 2013, kl 14:00 – 16:15

Sted:   KLP, Dronning Eufemias gate 10 (Bjørvika).

Møtet er todelt. Første del er åpent for alle og består av to foredrag, mens andre del, selve årsmøtet, kun er for medlemmer i NAG. Møtet er gratis.

Påmelding sendes til jan.olav.halle@if.no innen fredag 15. mars.

Det vil bli servert forfriskninger.

Velkommen!

Program første del, foredragene:

14:00 – 14:05:  Velkommen og innledning

14:05 – 14:45:  Automatisk modellering av skademodell.

En presentasjon av masteroppgaven «The extended Pareto distribution as default model for losses in insurance».
v/ Rebecca Wiborg, Universitetet i Oslo

14:55 – 15:35:  Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader.

En presentasjon av forskningsartikkelen «Predicting future claims among high risk policyholders using random effects»
v/ Clara-Cecilie Günther, Norsk Regnesentral

Program andre del, Årsmøtet:

15:45 – 16:15: Årsmøte

Detaljert dagsorden finnes vedlagt.

Legg igjen en kommentar