Aktuarprisen 2019

Årets aktuarpris ble tildelt de to nyutdannede aktuarene Jens Christian Wahl  og Jonas Christensen . Prisen ble utdelt på Aktuarfokus 14.02.2019, hvor vinnerne fikk presentere sine masteroppgaver som en del av programmet.

Formålet med Aktuarprisen er å få økt fokus på norske artikler innenfor aktuarvitenskap. Prisen kan gis til masteroppgave eller artikkel til aktuarkollokvier innenfor aktuarvitenskap. Aktuarprisen deles ut hvert år på Aktuarfokus og er på NOK 25.000.

Screenshot_2019-04-06 AKTUariELT_2-2019 pdf

 

Jens Christian Wahl får prisen for sin masteropgave «Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models». Bård Støve uttaler at dette er modeller som typisk kan benyttes innen risikostyring av en portefølje innen finans. Jens Christian jobber nåi Norsk Regnesentral.

Jonas Christensen får prisen for sin masteroppgave  «Modelling of Total Claim Amounts with Regime Switching in the Framework of Generalized Cox Processes». Han tok avsluttende eksamen i mai 2018. Anbefalt av sin veileder Frank Proske, UiO. Modellen til Jonas er veldig god og relevant for modellering av totalkrav i bilforsikring. Jonas jobber nå i If Skadeforsikring.

 

 

 

Legg igjen en kommentar