Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade-mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Det er opprettet en høringsgruppe, som er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Gruppens medlemmer er Stig-Harry Olsen, Ellen Wettre-Johnsen, Henrik Paulov Hammer og Hans Michael Øvergaard.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. desember 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er medlem av høringsgruppen og leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Legg igjen en kommentar